Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej (DG EAC) oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) zorganizowały 7 listopada br. w Brukseli wydarzenie „Building the Universities of the future„.

Spotkanie otworzyła sesja informacyjna poświęcona drugiemu naborowi wniosków EUROPEJSKIE UNIWERSYTETY w ramach Akcji 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w programie ERASMUS+.

Ogólne warunki naboru:

·         Partnerzy projektu: minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego (posiadające ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – ECHE) z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu; publiczne i prywatne organizacje działające w obszarze kształcenia i szkolenia, badań i innowacji mogą wziąć udział w projekcie w roli partnerów stowarzyszonych

·         Czas trwania projektu: 3 lata

·         Budżet projektu: 5 MEUR

·         Data składania wniosków: 26 lutego 2020 roku do godziny 17.00

·         Ogłoszenie wyników: lipiec 2020 roku

·         Odpowiedzialny podmiot: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA)

Informacja o szczegółowych warunkach konkursowych jest dostępna w Przewodniku ERASMUS+ na rok 2020 i została opublikowana na stronie Funding & Tender opportunities

Wszelkie pytania związane z naborem można kierować bezpośrednio na adres: EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu