Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) czeka na chętnych do odbycia płatnych staży w biurach tej instytucji. To doskonała okazja na przetestowanie swej wiedzy i umiejętności.
Wnioski mogą składać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia z krajów UE i kandydujących do członkostwa we Wspólnocie. Staże trwają od sześciu do dwunastu miesięcy, osoby zakwalifikowane otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1071,19 euro miesięcznie.
Tematyka staży związana będzie z działalnością EFSA – kandydaci mogą wskazać obszar, który najbardziej ich interesuje.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach:

www.efsa.europa.eu/en/jobs/docs/traineeshipdecision.pdf
www.efsa.europa.eu/en/jobs/traineeship.htm

Żródło:www.eurodesk.pl/aktualnosci/szansa-na-platny-staz