Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu wczorajszym Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz wziął udział w szczycie burmistrzów EUROCITIES, który odbył się w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli.

Głównym tematem tego wydarzenia wysokiego szczebla była pilna potrzeba reakcji na szerzący się w Europie eurosceptyzm i populizm. Z okazji zbliżających się obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich burmistrzowie głównych miast Europy spotkali się, w celu zdecydowanego opowiedzenia się za fundamentalnymi wartościami europejskimi czyli demokracją, wolnością i równością.

 

W siedzibie unijnego zgromadzenia samorządów regionalnych i lokalnych burmistrzowie i politycy reprezentujący 36 miast z 15 krajów spotkali się z przewodniczącym Komitetu Regionów Markku Markkulą, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiem Fransem Timmermansem i Jyrkim Katainenem, komisarz Coriną Crețu oraz głównym negocjatorem Parlamentu Europejskiego ds. Brexitu – Guy’em Verhofstadtem, aby rozważyć sposoby odwrócenia obecnych tendencji eurosceptycznych i populistycznych w Europie. Przesłanie spotkania było jasne: jedynym sposobem zmniejszenia dystansu między Europą i jej obywatelami jest wypracowanie rzeczywistego partnerstwa między miastami i ich obywatelami, a instytucjami UE i państwami członkowskimi.

W swoim wystąpieniu Prezydent Adamowicz stwierdził: „Władze samorządowe nie tylko mogą, ale po prostu mają taką powinność, aby włączyć się w walkę z populizmem. Jest to przede wszystkim walka na argumenty. Naszym zadaniem jest edukować społeczeństwo i sprawiać, że będziemy mieli do czynienia ze świadomym obywatelem. Chcemy kreować obywatela, który jest podmiotem, a nie przedmiotem. Jest świadom swoich praw, ale też obowiązków. Powinien być w stanie podejmować racjonalne decyzje, a nie dawać się omamiać populistycznym obietnicom. Ma wpływ na otaczające go środowisko, które również dzięki niemu będzie otoczeniem bez przemocy, populizmu, eurosceptycyzmu.”

Następnie Prezydent Miasta Gdańska podkreślił, że: „Świadomy obywatel jest w stanie ocenić, jaką wartość ma Unia Europejska zna, bowiem bilans zysków i strat. Wiedza stanowi warstwę ochronną dla populistycznych pseudo prawd (i tak wszechobecnych aktualnie „fake news”). Świadomy obywatel zna również historię i wie, że Unia stanowi niezaprzeczalne dobro i jest gwarancją bezkonfliktowego rozwiązywania sporów i pokojowego dochodzenia do konsensualnych rozwiązań.”

Gospodarz szczytu burmistrzów EUROCITIES, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula, powiedział: „Szczyt burmistrzów odbywa się w kluczowym dla Europy momencie. Musimy nauczyć się uważniej słuchać ludzi i w większym stopniu współpracować z nimi w terenie, tak abyśmy mogli przejść od słów do czynów. Dlatego też członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zorganizują w 2017 r. debaty z obywatelami w 75 regionach i miastach w ramach inicjatywy Rozważania nad Europą”.
 

Europejski Komitet Regionów od momentu rozpoczęcia inicjatywy (marzec 2016 r.) zorganizował 27 wydarzeń „Porozmawiajmy o Europie” w 13 państwach członkowskich Unii Europejskiej z udziałem około 3200 obywateli oraz około 72 członków Komitetu Regionów. Ich celem było przekazanie instytucjom Unii opracowanej opinii składającej się z pytań i priorytetów obywateli. 75 lokalnych wydarzeń „Rozważania nad Europą” zostało zaplanowanych na 2017 rok.

Burmistrz Gandawy i przewodniczący EUROCITIES Daniël Termont potwierdził zobowiązania miast do wzmocnienia inicjatyw demokratycznych na poziomie lokalnym dzięki zaplanowanym na nadchodzące miesiące działaniom. „Przywódcy europejscy szykują się do uczczenia traktatu rzymskiego sprzed 60 lat, a zarazem wszyscy przeżywamy teraz moment, kiedy Europa ponownie znajduje się w punkcie zwrotnym. Wykorzystajmy zatem ten czas, by zdecydowanie opowiedzieć się za podstawowymi wartościami Europy, a mianowicie za wolnością, demokracją i równością. A przede wszystkim niech czas ten będzie czasem wszystkich mieszkańców Europy. Dzięki współpracy z miastami instytucje unijne mogą znaleźć nowe sposoby zaangażowania obywateli oraz zainspirować się naszymi praktycznymi doświadczeniami.
 

Swoje zobowiązania do dalszej współpracy z lokalnymi i regionalnymi władzami w celu złamania impasu projektu integracji europejskiej potwierdzili również wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i Jyrki Katainen, komisarz Corina Crețu i główny negocjator Parlamentu Europejskiego ds. Brexitu Guy Verhofstadt.

Galerię zdjęć z wydarzenia można obejrzeć tutaj.
Źródło: materiał prasowy przygotowany przez Komitet Regionów