Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami ubiegania się o fundusze, na rzecz przedsiębiorczości i innowacji, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), Programów Badawczych Unii Europejskiej.

UWAGA ZMIANA MIEJSCA I GODZIN! Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2011r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w godz. 9.00 – 12.00.

Program

            W programie m.in. Projekty innowacyjne testujące- rozwiązania w HR, informacje nt. korzyści dla MŚP z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz projektów innowacyjnych w 7 Programie Ramowym i Programie CIP.

Zgłoszenia

            Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 13 grudnia 2011 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) na adres: j.speiser@pomorskie.eu

            Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego w dniu 15 grudnia 2011 r.

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.