Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego (Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych) serdecznie zaprasza na szkolenie pt.:

IDEAS w 7. PR Unii Europejskiej

– przygotowanie wniosku na realizację badań „frontier research”

Szkolenie odbędzie się dnia 19 września 2012 r. o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych UG, w Audytorium S203 (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4).

Głównym celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z zasadami udziału w 7. Programie Ramowym UE – PROGRAM SZCZEGÓŁOWY: POMYSŁY „IDEAS”. W trakcie szkolenia będzie można zapoznać się z formalnymi zasadami  przygotowania projektu, poznać wskazówki i uwagi ekspertów oceniających projekty IDEAS. Podczas szkolenia swoimi doświadczeniami z realizacji Projektu podzieli się polski naukowiec realizującym projekt IDEAS. Będzie również można uzyskać informacje o ofercie europejskiego portalu dla naukowców – EURAXESS, na którym znajduje się bogata oferta pracy dla naukowców z całego świata.

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną na adres: programyeuropejskie@univ.gda.pl do dnia 17 września 2012 r.

Ilość miejsc ograniczona.

Zaproszenie na szkolenie

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Zarządzania Projektami Międzynarodowymi

Uniwersytet Gdański

Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi

Tel. + 48 58 523 24 08

Fax: + 48 58 523 24 09

e-mail: programyeuropejskie@univ.gda.pl