Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie pn.: Nowe możliwości rozwoju potencjału badawczego w Programie HORYZONT 2020 Działania: ERA Chairs, Teaming, Twinning.

Spotkanie poświęcone będzie pierwszym konkursom dedykowanym krajom o niższym potencjale badawczym, ogłoszonym w Programie Horyzont 2020.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie tematyki i zasad uczestnictwa w konkursach ogłoszonych w przekrojowym działaniu Programu Horyzont 2020 pn.: Spreading Excellence and Widening Participation. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie szczegółowa charakterystyka działań Teamingu, Twinningu i ERA Chairs jako instrumentów dających szansę na rozwój polskich jednostek badawczo-naukowych.

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Snarska-Świderska, Ekspert Programu Horyzont 2020 z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Czas i miejsce szkolenia:

4 kwietnia 2014r.

Politechnika Gdańska

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.rpkgdansk.pl/szkolenia

Zapraszamy do uczestnictwa!