Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Szóste Doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się 15-16 czerwca 2015r. w Jūrmala na Łotwie. Będzie to jedna z kluczowych imprez związanych z prezydencją tego kraju w Radzie Unii Europejskiej.

Temat przewodni forum „Achieving e-Quality by Connecting the Region” odnosi się do cyfryzacji, łączności i konkurencyjności regionu. Dyskusja dotyczyć będzie nowych podstaw dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i włączenia społecznego, energii, planowania przestrzennego, zdrowia, kultury, turystyki, nauki i innych zagadnień.

Do udziału zaprasza się m.in. ekspertów regionalnych, decydentów, przedstawicieli rządów i organizacji pozarządowych, studentów i naukowców. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 maja lub wyczerpania miejsc.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia oraz rejestracja znajdują się tutaj.