Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Opublikowany w lipcu br. „Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” jest już dostępny w języku polskim. Dokument został przygotowany przez Komisję Europejską w kontekście zbliżającej się rewizji przyjętej strategii Europa 2020 oraz mając na uwadze rozpoczętą nową perspektywę na lata 2014-2020. Raport przedstawia analizę sytuacji Unii w zakresie spójności. W sprawozdaniu podkreślono wyzwania, z jakimi borykają się władze krajowe, regionalne i lokalne w przezwyciężaniu skutków  kryzysu finansowego i gospodarczego.
 

Cały dokument można pobrać klikając w obrazek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/