Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Współpraca w zakresie badań naukowych i innowacji ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy. I to zarówno w kontekście wyjścia z pandemii covid-19, jak i podwójnej – zielonej oraz cyfrowej – transformacji. Jej cześcią jest Horyzont Europa, najbardziej ambitny w historii UE program, który wspiera m.in. naukowców oraz przedsiębiorców.

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Europejskich Dni Badań i Innowacji oraz Dniach Informacyjnych Horyzontu Europa, wydarzeniach organizowanych przez Komisję Europejską w drugiej połowie czerwca i pierwszej połowie lipca. 

Europejskie Dni Badań i Innowacji: 23-24 czerwca

Program: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_research-innovation-days-2021-programme.pdf

Rejestracja: https://www.research-innovation-days.eu/register

Strona wydarzenia: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

Dni Informacyjne Horyzontu Europa: 28 czerwca-9 lipca

Program: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/system/files?file=2021-06/EU-Info-Days-2021-Calendar-20210601.pdf

Rejestracja: nie jest wymagana, linki do webstreamingu zostaną udostępnione na stronie wydarzenia

Strona wydarzenia: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/