W dniach 10-13 października w Brukseli odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast (European Week of Region and Cities, EWRC), podczas którego liczne przedstawicielstwa samorządów, instytucji oraz organizacji pozarządowych z całej Unii Europejskiej dzieliły się wiedzą i dobrymi praktykami.

Wyjątkowa, 20. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbyła się pod hasłem „Nowe wyzwania dla spójności Europy”. Tematyka obejmowała transformację ekologiczną i cyfrową, spójność terytorialną oraz wzmocnienie pozycji młodzieży. Wydarzenia organizowane były w formule hybrydowej, tak aby więcej osób z całej Europy mogło uczestniczyć w dyskusjach.

Po długiej przerwie spowodowanej restrykcjami epidemiologicznymi, Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli ponownie gościło delegację z naszego regionu. Obecni byli przedstawiciele Miasta Rumia, Miasta Gdańska oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

Delegacja Pomorzan podczas wizyty w Parlamencie Europejskim

Przedstawiciele województwa pomorskiego uczestniczyli w roli prelegentów w dwóch semanariach:

  • „EU cities and regions’ solidarity with Ukraine” – Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz brała udział w dyskusji nt. współpracy z ukraińskimi władzami lokalnymi i regionalnymi mającej na celu ułatwienie realizacji nowych specjalnych projektów przy wsparciu członków Komitetu Regionów i ich sieci.
  • „Youth Beyond Borders – how to overcome obstacles” – wraz ze Stowarzyszeniem Akwedukt oraz Powiatem Kwidzyńskim braliśmy udział wydarzeniu wspólnie organizowanym z regionami z Niemiec, Austrii, Włoch oraz Irlandii Płn. Poniżej można obejrzeć wideo, przygotowane przez wolontariuszkę Stowarzyszenia, które było częścią debaty nt. wyzwań we współpracy międzynarodowej w obszarze zaangażowania młodzieży. Podczas debaty reprezentowała nas Anna Krzeszowska-Hovanecz, Prezeska Stowarzyszenia Akwedukt.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznym Europejskim Tygodniu Regionów i Miast oraz zapraszamy ponownie!