Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Swedish Institute i Interact udostępniły The Baltic Funding – nowe narzędzie do poszukiwania możliwości dofinansowania projektów realizowanych w ramach współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Narzędzie obejmuje ponad 300 instrumentów finansowych, w tym ze źródeł publicznych i prywatnych, ze wszystkich krajów nadbałtyckich – Polski, Niemiec, Szwecji, Danii, Finlandii, Litwy, Łotwy Estonii, w tym również spoza UE – Norwegia i Rosja, oraz programy unijne.

Katalog wyszukiwarki nie jest listą zamkniętą i kompletną. Poza uwzględnionymi źródłami finansowania istnieją także inne, które nie zostały ujęte w spisie.

Strona The Baltic Funding – http://funding.balticsea-region.eu/