Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

16 listopada br. odbyło się w Brukseli seminarium The Baltic Sea Area – frontrunner in digitalization dedykowane nowym rozwiązaniom w kierunku stworzenia jednolitego rynku cyfrowego (ang. Fresh thinking from regions on the way to digital single market). Tematem przewodnim seminarium była digitalizacja w Regionie Morza Bałtyckiego oraz kluczowa rola Unii Europejskiej w kreowaniu agendy cyfrowej, uwzględniając przy tym potrzebę współpracy między regionami a sektorem prywatnym.

 

Martin Andersson – reprezentant Lund University and Bekinge Institute of Technology z tematem wystąpienia: Leveraging the Digital Baltic Sea Regions, przedstawił raport dotyczący obecnego poziomu rozwoju cyfryzacji w regionach północnej części Europy. Jego zdaniem kraje Regionu Morza Bałtyckiego mają duży potencjał w dziedzinie rozwiązań cyfrowych. Podkreślił, że ICT je/images/files/the%20baltic%20sea/AnderssonEmail161116.pptst jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego w tym regionie. Zatem, aby promować Region Morza Bałtyckiego w sektorze ICT należy rozwinąć gospodarkę cyfrową, a tym samy niezbędna jest współpraca transgraniczna regionów, jak i również wdrożenie inicjatyw publiczno-prywatnych. Przedstawiony przez Martina Anderssona raport powstał w ramach think thanku „Top of Digital Europe” ( http://topofdigital.eu/ ) na rzecz szerzenia inicjatyw i inspirowania regionów z obszaru Morza Bałtyckiego działaniami w obszarze cyfryzacji, który powstał ze współpracy Baltic Development Forum (BDF) oraz Microsoft. Cały raport dostępny jest pod adresem: https://www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/02/SODR-rep_pagesMAR-7.pdf

 

Następnie Merja Kyllönen – Posłanka do Parlamentu Europejskiego z Finlandii, omówiła jak ważne są podstawy prawne, kwestia ochrony danych w UE oraz dostęp młodych ludzi do procesów cyfryzacji. Według niej digitalizacja ułatwia funkcjonowanie w codziennym życiu oraz pozwala na wszechstronny udział społeczeństwa w życiu społecznym i jego zrównoważony rozwój. Ponadto podkreśliła, jak ważny jest dialog z obywatelami, aby móc stworzyć dobrze prosperujące prawo w zakresie digitalizacji.

 

Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Sieci komunikacyjnych, treści i technologii Komisji Europejskiej, Pēteris Zilgalvis zapewnił, że specjalnie wytypowana grupa zadaniowa stale nadzoruje regulacje w poszczególnych sektorach cyfryzacji. Ponadto obywatele i przedsiębiorstwa otrzymują bezpłatny dostęp do informacji dzięki inicjatywie Free Flow of Data. Podkreślił następnie, jak ważny jest udział obywateli w rozwoju rynku cyfrowego, a co za tym idzie – ich opinia oraz zaangażowanie.

 

Maciej Surowiec – reprezentant firmy Microsoft, temat wystąpienia: Empowering regions: driving digital transformation in the Baltic Sea area, podkreślił duże znaczenie Regionu Morza Bałtyckiego w obszarze digitalizacji. Przedstawił bardzo interesujące rozwiązania na rzecz rozwoju cyfryzacji w Regionie Morza Bałtyckiego, m. in.:

Virtual Care Rooms: wirtualne gabinety lekarskie, które skierowane są przede wszystkim do osób starszych mieszkających z dala od dużych ośrodków miejskich;

Innofactor Skilli: aplikacja, dzięki której można śledzić i stworzyć zindywidualizowany program rozwoju edukacji dzieci. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.skilli.com/.

Optolexia: narzędzie do wykrywania dysleksji u dzieci. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://pulse.microsoft.be/language/fr/videos/fa2-microsoft-azure-aide-optolexia-dans-le-cadre-de-recherches-sur-la-dyslexie-dans-le-cloud/.

 

Ponadto odbyły się także prezentacje projektów oraz przykładów działań na poziomie lokalnym oraz regionalnym, które zaprezentowane zostały przez reprezentantów poszczególnych regionów. Anne Ståhl-Moussa – Coordinator for Gotland’s Regional Digital Agenda, temat wystąpienia: Gotland: A digital journey from an analogue past towards a digital future, przedstawiła jak praca kilku osób nad małym projektem odnośnie dostępu do wysokiej jakości Internetu, przerodziła się w duży projekt, do którego dołączyło wiele firm.

 

Anders Lundqvist – reprezentant ze Szwecji, CEO Centre for Distance spanning Technology at Luleå University of Technology, temat wystąpienia: North Sweden: clean and energy efficient cloud solutions driven by digitalization, przedstawił korzyści jakie niesie za sobą Cloudberry, czyli ośrodek badań i innowacji z misją uczynienia centrów danych oraz chmur bardziej przyjaznych środowisku oraz efektywniej korzystających z zasobów. Więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.cloudberry-datacenters.com/.

 

Na koniec prelegenci z Niemiec Cornel Pampu, Head of Division Digital Economy, Media, Creative Industries, Berlin Senate Department for Economics, Technology and Research oraz Christoph Kober – ZAB (Brandenburg Economic Development Board), przedstawili jak duży potencjał w obszarze digitalizacji posiada Berlin. Omówili korzyści płynące z wykorzystania oraz zastosowania technologii cyfrowych w Niemczech na następujących przykładach:

ICT Cluster: szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://innobb.de/de/Cluster/Cluster-IKT-Medien-und-Kreativwirtschaft;

BerlinBalticNordic.net szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://www.berlinbalticnordic.net/en/homepage/;

5G Testfield Berlin Initiative, szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://www.5g-berlin.org/.

Prezentacje:

Martin Andersson Leveraging the Digital Baltic Sea Regions
Surowiec Empowering regions: driving digital transformation in the Baltic Sea area
Philip Donner Bottom‐up! A faster track in constructing cost‐effective rural works with high penetration
Anders Lundqvist North Sweden clean and energy efficient cloud solutions driven by digitalization
Jari Soini Portable Sensor Management for Reliable Condition Measurement
Cornel Pampu i Christoph Kober Transregional Innovation strategy Berlin-Brandenburg

Zapraszamy do galerii!

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
.