Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Celem EIR jest wspieranie realizacji celów środowiskowych i istniejących polityk prawodawstwa UE, które są związane z ochroną środowiska. System EIR powinien być otwarty, kooperacyjny oraz elastyczny, ponieważ będzie łączony z istniejącymi już pracami związanymi z ochroną środowiska. Pierwszym etapem jest publikowanie dwurocznych raportów dla poszczególnych krajów, skupiających się na istotnych dziedzinach prawa ochrony środowiska. Struktura tych raportów będzie wzorowana na treść siódmego programu działań UE z zakresu ochrony środowiska (7th EAP). Następnym etapem, który będzie oparty na poprzednim, jest stworzenie ram do poważnej dyskusji na temat istotnych luk w realizacji. Kluczowe wnioski z tych raportów zostaną połączone i przedstawione Radzie, w celu wymiany poglądów na temat podejścia, doświadczeń i najlepszych praktyk opracowanych w tych kwestiach, szczególnie jeśl mają one transgraniczny wpływ na konkurencyjność.

Pierwszym krokiem w tworzeniu efektywnego EIR była publikacja planu działania z dnia 14 marca 2016 roku. Plan ten opisywał sposoby na rozwiązywanie problemów oraz cele, które należy osiągnąć. Wyjaśnia także dlaczego działania UE w tej dziedzinie są konieczne, ich wartość dodaną oraz przedstawia alternatywne opcje polityki środowiskowej.

W dniu 27 maja 2016 roku Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie ”Realizacji korzyści z polityki środowiskowej UE dzięki regularnej ocenie EIR” (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:316:FIN). Niniejszy komunikat określa cele, wyniki i zasady zarządzania wynikające z zastosowania EIR.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku