Nominuj swoją organizację i promuj jej działania

Zapraszamy pomorskie organizacje pozarządowe do udziału w 27-ej edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Inicjatywa rozwijana jest od już ponad 25 lat przez partnerów reprezentujących wiele sektorów szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest stałym partnerem Bursztynowego Mieczyka, reprezentowanym w Kapitule Konkursu oraz fundatorem jednej z nagród specjalnych dla organizacji działających aktywnie na rzecz integracji i współpracy europejskiej.

Udział w konkursie jest okazją do promocji działalności sektora obywatelskiego, pokazania szeroko zaangażowania społeczności lokalnych i propagowania pracy woluntarystycznej.

W tym roku można składać zgłoszenia w poniżej wymienionych obszarach:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Kultura
  • Edukacja
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku – dla organizacji, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu (4.10.2021 r.)

Termin składania wniosków nominacyjnych został przedłużony i upływa 10 listopada 2021 r. o godz. 18:00.
Zgłoszenie należy wysłać bezpośrednio do Organizatora Konkursu – Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych: bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, dostępnych jest na oficjalnej stronie – link poniżej.