Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W terminie od 25 stycznia 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje na stronie:http://defs.pomorskie.eu/pl/news/20130125_konkurs_811

Źródło: Dział Zarządzania Projektami Międzyanarodowymi