Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Trwa Polski Kongres Energii Odnawialnej

Kongres ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz oraz informacji gospodarczych, a także regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z szeroko pojętym inwestowaniem w odnawialne źródła energii (oze) w Polsce, a przede wszystkim integrację środowiska skupionego wokół OZE. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym. Składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach w Polsce, głównie stolicach regionów.

Każde wydarzenie składa się z kilku prelekcji dotyczących poszczególnych dziedzin OZE, m.in.fotowoltaiki, energii wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu.
Dodatkowo, w programie konferencji znajdują się panele dyskusyjne, poruszające najbardziej aktualne problemy tej dziedziny gospodarki w odniesieniu do sytuacji regionu, w którym odbywa się spotkanie.

Po sukcesie pierwszej edycji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, w której wzięło udział ponad 1500 uczestników, ruszyła druga edycja jedynego w Polsce cyklu regionalnych wydarzeń o OZE.

Województwo pomorskie, ze względu na uwarunkowania geograficzne jest naturalnym liderem w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych – powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk do uczestników Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Gdańsku, na pierwszej z cyklu dziesięciu konferencji we wrześniu.

Energetyka morska ma potencjał, aby być motorem napędowym ośrodków przemysłowych północnej Polski, szczególnie w regionie pomorskim. Produkcja komponentów dla branży offshore w całej Europie przyczyni się do powstania wielu nowych miejsc pracy.

Rolą samorządu województwa jest inicjowanie i tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju nowoczesnych technologii, dlatego wspieraliśmy i nadal chcemy wspierać inwestycje wpływające na rozwój regionu pomorskiego – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. Według władz regionu, Pomorskie jest uzależnione od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej i powinno inwestować w OZE oraz inteligentne systemy energetyczne „smart grids”. Dobrym przykładem jest gmina Kobylnica, która w zrównoważony sposób rozwija energię odnawialną z korzyścią dla społeczności lokalnej.

Pozostałe konferencje w ramach Kongresu będą odbywać się w różnych miastach w Polsce do czerwca 2015 roku według programu dostępnego tutaj.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku