Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Tegoroczny Program Pracy Komisji Europejskiej ze swoim priorytetem: Europa na miarę ery cyfrowej prezentuje wiele ważnych inicjatyw w ramach toczącej się dyskusji o zapewnieniu Europejczykom dostępu do technologii najwyższej generacji.

W pierwszym kwartale 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła komunikaty i publikacje w zakresie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, przedsiębiorczości oraz polityki przemysłowej:
 

Europejska Strategia Cyfrowa – Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Europejska Strategia w zakresie danych
Biała Księga w obszarze sztucznej inteligencji
Strategia dla MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy
Nowa strategia przemysłowa dla Europy
 

Pod koniec drugiego kwartału bieżącego roku otwarte zostały konsultacje publiczne dotyczące Nowego Planu Działania w dziedzinie Edukacji Cyfrowej. Plan ten ma być kluczowym instrumentem procesu odbudowy, uwzględniającym wnioski wyciągnięte z kryzysu oraz odzwierciedlającym długofalową wizję rozwoju europejskiego systemu edukacji cyfrowej. Konsultacje są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE i potrwają do 4 września, uzupełniając wirtualne wydarzenia informacyjne, które odbędą się latem w celu zebrania dodatkowych opinii na temat edukacji cyfrowej i doświadczeń związanych z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.