Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska zachęca wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących nowych ram unijnej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie cenne jest uczestnictwo w konsultacjach przedstawicieli władz publicznych Państw Członkowskich oraz specjalistów i podmiotów zainteresowanych powyższą tematyką. Celem wydarzenia jest zebranie od społeczeństwa spostrzeżeń i uwag w odpowiedzi na wyniki ewaluacji Europejskiej Strategii w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na lata 2007-2012. Ma to pomóc w identyfikacji teraźniejszych i przyszłych wyzwań dotyczących wspomnianych dziedzin i odnalezieniu odpowiednich rozwiązań.

Termin konsultacji upływa 26 sierpnia br.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.