Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Rozpoczął się trzeci nabór wniosków projektowych dotyczących działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA.

Uruchomiony w grudniu 2015 r. program Urban Innovative Actions ma na celu wsparcie i umożliwienie przetestowania innowacyjnych rozwiązań wobec problemów stojących przed miastami w Europie. Poziom dofinasowania jednego projektu może sięgać do 80% kosztów, do kwoty 5 mln EUR.

W trzecim zaproszeniu do składania wniosków (dostępny budżet wynosi 80-100 mln EUR), które potrwa do 30 marca 2018 r., zainteresowane kandydowaniem miasta będą mogły opracować innowacyjne projekty i sprawdzić nowe pomysły oraz rozwiązania w ramach czterech następujących tematów: