Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Na stronie Urban Innovative Actions (UIA) – inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz projektów dotyczących działań innowacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, opublikowano pod koniec września br. kolejne tematy, które uwzględnione zostaną w ramach najbliższego, trzeciego zaproszenia do składania wniosków.

W trzecim zaproszeniu do składania wniosków, który rozpocznie się w grudniu 2017 r., zainteresowane kandydowaniem miasta będą mogły opracować innowacyjne projekty i sprawdzić nowe pomysły oraz rozwiązania w ramach czterech następujących tematów: