Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Każdego roku Komisja Europejska przygotowuje program prac określający wykaz działań, które podejmie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Program pracy jest informacją dla opinii publicznej i ustawodawców o nowych inicjatywach, wycofaniu rozpatrywanych wniosków oraz przeglądzie istniejącego prawodawstwa UE.
 

Przygotowany przez Komisję program prac na rok 2017 został wzbogacony o konsultacje z Parlamentem Europejskim i Radą w ramach nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz na podstawie listu intencyjnego, który został przedstawiony w dniu 14 września przez przewodniczącego Komisji Europejskiej J.C. Junkera i pierwszego wiceprzewodniczącego F. Timmermansa, po wygłoszeniu orędzia przewodniczącego o stanie Unii Europejskiej.
 

Program prac Komisji na nadchodzący rok skupia się bezpośrednio na realizacji 10 priorytetów określonych w wytycznych politycznych w celu sprostania największym wyzwaniom, przed którymi stoi dziś Europa.

 

Cele i plany na nadchodzący rok:

Przełożenie propozycji na działania i przyniesienie korzyści obywatelom;

21 kluczowych inicjatyw realizowanych przy ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą, aby mieć pewność, że propozycje zostaną przyjęte w niedługim czasie
(więcej informacji tutaj);

18 nowych wniosków w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT)
(więcej informacji tutaj);

Poprawa jakości istniejącego prawodawstwa UE;

Zapewnienie, by przepisy były adekwatne do potrzeb;

34 oczekujące na przyjęcie priorytetowe wnioski, aby skupić się na wynikach w programie prac Komisji (więcej informacji tutaj).

 

Komisja skupiła się na jakości działań. W bieżącym roku ma zostać wycofanych 19 oczekujących na przyjęcie wniosków ustawodawczych, które uległy przedawnieniu (link) Planowane jest również uchylenie 16 obowiązujących aktów prawnych, które stały się nieaktualne oraz zwiększenie wysiłków w zakresie egzekwowania prawa w wielu obszarach polityki (link)
 

Więcej informacji można znaleźć tutaj