Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu w celu wyróżnienia wybitnych współczesnych przykładów budynków/przestrzeni, które łączą zrównoważony charakter, estetykę oraz inkluzywność.

Tak jak w 2022 r. w 2023 r nagrody zostaną przyznane w 4 różnych kategoriach: powrót do natury; odzyskanie poczucia przynależności; nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują; oraz potrzeba zapewnienia w ekosystemach przemysłowych długoterminowego myślenia w kategoriach cyklu życia produktu. W każdej z tych czterech kategorii nagrody podzielone są na:

  • „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” – nagroda w wysokości 30 000 EUR dla opracowanych i ukończonych projektów, w których uzyskano wyraźne, pozytywne rezultaty. Dodatkowo wyłoniona zostanie spośród wszystkich czterech kategorii jedna nagroda publiczności w wys. 30 000 EUR.
  • „Wschodząca Gwiazda Nowego Europejskiego Bauhausu” – nagroda w wysokości 15 000 EUR dla pomysłów projektowych młodych projektantów w wieku poniżej 30 lat (osoby w wieku poniżej 30 lat mogą ubiegać się o obie nagrody). Dodatkowo wyłoniona zostanie spośród wszystkich czterech kategorii jedna nagroda publiczności w wys. 15 000 EUR.
  • „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu – Edukacja” – nagroda w wysokości 30 000 EUR dla inicjatyw poświęconych kształceniu i nauce (projekty ukończone oraz inicjatywy, które osiągnęły minimalny poziom zaawansowania). Dodatkowo wyłoniona zostanie spośród wszystkich czterech kategorii jedna nagroda publiczności w wys. 30 000 EUR.

Aplikacje przejdą 5-etapowy proces ewaluacji: 1) ocena kwalifikowalności (dokonanan przez Komisję Europejską), 2) ocena jakościowa (dokonanan przez ekspertów zewnętrznych – nabór będzie ogłoszony wkrótce), 3) głosowanie publiczne (każdy może głosować), 4) ocena jury (składające się z 9 ekspertów), 5) ustalenie wyników.

Aplikacje można składać w terminie do 31 stycznia 2023 r. (godz. 19:00).