Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 25 do 27 kwietnia 2017 r. w   Malmö  (Szwecja) odbyło się trzecie spotkanie partnerskie w ramach Projektu Smart Blue Regions (INTERREG BSR). Projekt gromadzi partnerów z regionu Morza Bałtyckiego, których celem jest wsparcie  „błękitnego” rozwoju nadmorskich regionów poprzez efektywne wdrażanie inteligentnych specjalizacji związanych z gospodarką morską, wymianę dobrych praktyk oraz identyfikację wspólnych przyszłych kierunków współpracy pomiędzy regionami. Gospodarzem spotkania był jeden z Partnerów Projektu– Region Skanii.

Pierwsze dwa dni spotkania przeznaczone był dla przedstawicieli instytucji partnerskich. Przedstawiono dotychczasowe działania w ramach projektu oraz ustalono plany pracy na najbliższe pól roku. Koordynator projektu z ramienia Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprezentowała strategię zaangażowania interesariuszy (Smart Blue Regions Stakeholder engagement strategy), wskazującą na możliwości aktywnego angażowania najważniejszych podmiotów w Regionie Bałtyckim w działania naszego projektu. Omówiono m.in. prace nad analizą RIS3 wszystkich regionów krajów partnerskich pod kątem zainteresowania tematyką morską i związaną z tzw. polityką niebieskiego wzrostu. Analiza ta posłuży przygotowaniu ogólnobałtyckiej mapy podmiotów zainteresowanych „błękitnym” rozwojem z konkretnymi informacjami nt. podmiotów reprezentujących poszczególne „błękitne” sektory, uczelniami kształcącymi w tym kierunku oraz wszelkimi interesariuszami zainteresowanymi rozwojem tej polityki unijnej.

Trzeciego dnia spotkania odbył się warsztat roboczy projektu Smart Blue Regions współorganizowany przez Regiony Skanii i Południowo-Zachodniej Finlandii, na który zaproszono przedstawicieli Sieci Instytucji Zarządzających EFRR (ERDF MA Network) z krajów partnerskich projektu. Celem  sieci jest przetestowanie w praktyce możliwości wykorzystania krajowych i regionalnych programów operacyjnych finansowanych m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz projektów transnarodowych realizowanych w ramach SUERMB. W czasie dyskusji podkreślono, że działania Sieci skoncentrują się na Obszarze Tematycznym Innowacje, a obszar współpracy zostanie zawężony do dziedziny cleantech w ramach inteligentnych specjalizacji. Uczestnicy warsztatu omawiali także możliwość współpracy w innych obszarach, m.in. inteligentnych specjalizacji i tzw. niebieskiego wzrostu. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprosiło na warsztat p. Radomira Matczaka, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, który wypowiedział się nt. ewentualnej możliwości zaangażowania pomorskich partnerów w przyszłe projekty Sieci.