Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Edukacja Globalna zawiera w sobie:

edukację dla pokoju,

edukację rozwojową,

edukację o prawach człowieka,

edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom,

edukację międzykulturową,

edukację dla społeczności zrównoważonej

edukację ekologiczną.

 

Edukacja globalna to istotny element kształcenia obywatelskiego i wychowania, rozszerzający jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się szereg akcji. W Gdańsku wydarzenia związane z promowaniem edukacji globalnej odbędą się w Świetlicy Krytyki Politycznej. Dla uczestników zaplanowano warsztaty literackie, kulinarne i projektowania, przedstawienia i projekcje filmowe, a także spotkanie autorskie.

 

Więcej informacji znajdą Państwo po kliknięciu na plakat.

 

Źródło: tydzienedukacjiglobalnej.pl, edukacjaglobalna.ore.edu.pl