Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

U-Multirank – to nowy ranking uniwersytetów z Europy i świata, który będzie tworzony przy udziale Unii Europejskiej. Ma on pomóc m.in. studentom w optymalnym wyborze wyższej uczelni. Zastosowanie szerszej palety parametrów, wedle których przygotowywane będą porównania, pozwoli na opracowanie obiektywnych ocen. – Nowy ranking przyczyni się do modernizacji i poprawy jakości szkolnictwa wyższego – zapewnia komisarz Androulla Vassiliou.

Nowy ranking uniwersytetów, ustanowiony z pomocą finansową Unii Europejskiej, zainaugurowano oficjalnie w Dublinie. Nowa „wielowymiarowa” klasyfikacja zrywa z tradycyjnym podejściem do oceniania wyników uczelni, które w większości przypadków przywiązuje nieproporcjonalnie dużą wagę do renomy uniwersytetów w zakresie badań naukowych.

Uniwersytety będą obecnie oceniane według szerszego zakresu wskaźników, w pięciu różnych obszarach. Liczyć się będą: renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy (np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność) oraz wkład we wzrost gospodarczy na szczeblu regionalnym.

Oczekuje się, że do nowego rankingu zgłosi się około 500 uniwersytetów z Europy i całego świata, a pierwsze wyniki klasyfikacji zostaną opublikowane na początku 2014 r.