Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

European University Association (EUA) zaprezentowało w Brukseli raport the Role of Universities in Regional Innovation Ecosystem, przygotowany przez Reichert Consulting.

Raport koncentruje się na roli uczelni w regionalnym ekosystemie innowacji poprzez analizę: charakteru i jakości wzajemnego oddziaływania pomiędzy wszystkimi uczestnikami ekosystemu (w ramach modeli potrójnej lub poczwórnej helisy), zmian w zakresie ról kluczowych aktorów oraz form podejmowanej współpracy.

Wybór dziewięciu uczelni europejskich (Uniwersytet Warszawski, Aalto University, Masaryk University, Sorbonne University, Eindhoven Technical University, Technical University of Munich, University of Manchester, Polytechnic University of Catalonia oraz University of Minho), jakiego dokonano w ramach badania, miał na celu zaprezentowanie ekosystemów innowacji wywodzących się z regonów o różnym poziomie konkurencyjności.

Autorzy raportu wskazali na transformację na siedmiu głównych polach związanych z organizacją ekosystemów. Podkreślili równocześnie, że rozwijanie potencjału innowacyjnego możliwe jest dzięki zapewnionej różnorodności perspektyw i kompetencji poszczególnych partnerów, którzy dzieląc tożsamość kulturową, historię, wizję oraz wyzwania, wspólnie dążą do spójności w wymiarach: społecznym, organizacyjnym i przestrzennym.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem oraz kluczowymi wnioskami zawartymi w prezentacji.