Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska planuje zmienić wymagania w zakresie gospodarki odpadami. Przemysł plastikowy, symbol idei europejskiego społeczeństwa “zużyj i wyrzuć”, jest jednym z głównych punktów dyskusji na temat efektywnej gospodarki zasobami.

Zmiana polityki będzie polegać na przeanalizowaniu kluczowych założeń przepisów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, „kontroli sprawności” dyrektyw dotyczących strumienia odpadów, włączając m. in. osady ściekowe i odpady opakowaniowe, a także znalezieniu najlepszego rozwiązania kwestii odpadów plastikowych.

Unia Europejska ma ambicje, aby całkowicie wyeliminować składanie odpadów. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez ponowne ich użycie, recykling na najwyższym możliwym poziomie, ograniczenie odzysku energii wyłącznie do odpadów odnawialnych i zmniejszenie wytwarzania odpadów – a to wszystko do roku 2020.

Stefan Ardito z Europejskiej Agencji Środowiska (EEB) powiedział, że przemysł plastikowy będzie musiał rzeczywiście ponownie używać i recyklingować tak dużo plastiku, jak to możliwe, a nie opierać się na spalaniu, które jest najmniej przyjazne środowisku. Przemysł zaproponował 50% recyklingu i 50% spalania do 2020 roku jako sposób na odejście od składowania odpadów, natomiast Parlament Europejski – od 70 do 80 % recycklingu. Według UE 50% nie jest wystarczającym wyzwaniem, biorąc pod uwagę odpady opakowaniowe i komunalne. Ponadto, dzięki badaniu przeprowadzonemu przez UPR (przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem), wiadomo, że norma zaproponowana przez  Parlament jest możliwa do osiągnięcia.

Żródło

​​Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku