Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Pod koniec czerwca poznaliśmy wyniki pierwszego pilotażowego naboru Europejskie Uniwersytety, który jest realizowany w ramach Akcji 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w programie ERASMUS+

Propozycja powołania do 2024 roku dwudziestu uniwersytetów europejskich, z których każdy opierałby się na sieci czterech do sześciu uczelni z co najmniej trzech państw członkowskich, ma na celu wzmocnienie innowacji, badań i edukacji w Europie oraz zapewnienie większej integracji europejskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Wśród konsorcjów, które uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego znalazły się: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pomorska uczelnia  tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU) wraz z partnerami: Uniwersytetem w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetem w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetem Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetem Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) i Uniwersytetem Maltańskim (Malta).

Pod koniec października br. ma zostać ogłoszony drugi nabór pilotażowy, co więcej Komisja Europejska przewiduje kontynuację konkursów w kolejnej perspektywie budżetowej w ramach następcy programu ERASMUS+, podkreślając możliwe synergie z Horyzontem Europa, funduszami strukturalnymi oraz środkami krajowymi.

Więcej informacji:

Inicjatywa Europejskie Uniwersytety

Komunikat prasowy KE z wynikami pierwszego naboru

UG laureatem pierwszego naboru

Polskie uczelnie w gronie laureatów konkursu