Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Sekretariat URBAN INNOVATIVE ACTIONS poszukuje Ekspertów Zewnętrznych w ramach drugiego naboru na projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Wnioski z kandydaturą do Zespołu Ekspertów można składać do 16 lutego 2017 roku.

Zespół będzie odpowiedzialny za strategiczną ocenę kwalifikowanych propozycji projektów składanych w ramach drugiego naboru UIA.

Strategiczna ocena jest kluczowym etapem selekcji projektów UIA. W obecnym naborze, który trwa do 14.04.2017 r. oceniane będą wnioski dotyczące innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach: transportu miejskiego, integracji imigrantów i uchodźców oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, w której produkt projektowany jest już, z myślą o powtórnym wykorzystaniu surowców i ochronie środowiska. Pula w tej edycji to 50 mln EUR. Maksymalny poziom dofinasowania, jaki można uzyskać, to 5 mln EUR.

Stały Sekretariat szuka ekspertów z dużą znajomością tematu i podtematów wybranych w ramach drugiego naboru do składania wniosków, jak również z udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie oceny innowacyjnych projektów miejskich.

Zakres wymagań oraz wzór formularza aplikacyjnego są dostępne na stronie internetowej UIA.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji poprzez kontakt z koordynatorem projektu Raffaele Barbato, (r.barbato@uia-initiative.eu).