Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wśród ponad dwustu zgłoszonych projektów do tegorocznego konkursu RegioStars, wyróźniającego najbardziej innowacyjne projekty regionalne w Europie, znalazły się dwa projekty inwestycyjne pomorskich uczelni, zakwalifikowane do kategorii Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy:

Dostosowanie oferty dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości kształcenia studentów tych uczelni oraz uruchomienie nowego kierunku dedykowanego branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Wzrost kompetencji studentów kierunku lekarskiego i kierunku ratownictwo medyczne GUMed poprzez budowę i doposażenie infrastruktury pracowni warsztatowych umiejętności praktycznych – Centrum Symulacji Medycznej oraz budynku Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej oraz Telemedycyny.

Nowy Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami i wyposażeniem odpowiadającymi prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Budynek służy przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020. Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji.

Obydwie inwestycje powstały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pierwsza z dofinansowaniem ponad 15, druga – ponad 21 milionów złotych.

 W konkursie biorą także udział:

 Zachęcamy do oddania głosu na pomorskie projekty na stronie RegioStars Awards 2020