Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Rada zgodziłą się na przyspieszenie procesu ratyfikacji porozumienia paryskiego. Umowa określa globalne działania w sprawie zmian klimatu. Słowacki minister ds. Środowiska i przewodniczący rady László Sólymos powiedział: „Dzisiejszy dzień jest ważnym nie tylko pod względem klimatu ale także dla jedności jaką wykazaliśmy. Oznacza to, że Unia Europejska i jej kraje członkowskie będą dokonywały wszelkich starań aby wprowadzić w życie porozumienie Paryskie. Europa wykazała przywództwo w Paryżu i będzie uczestniczyć w jego realizacji w Marrakeszu. Działania na rzecz klimatu mają znaczenie dla naszej planety i przyszłości społeczeństwa”

więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj

04.10.2016- Parlament Europejski zatwierdza ratyfikację porozumienia Paryskiego.

W obecności przewodniczącego komisji Europejsiej Jean-Claude Juncker, sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moon oraz francuskiej minister ekologii,trwałego rozwoju i energii Ségolène Royal, przeszkody zostały usunięte. Umowa zostaje zawarta.

Przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział „Zapoznajmy się z porozumieniem paryskim. My, Europejczycy jesteśmy światowymi liderami w sprawie działań na rzecz klimatu. To Europa zbudowała koalicję która doprowadziła do możliwości porozumienia w Paryżu. Dziś Unia Europejska przeszła z planów do działań na rzecz klimatu. Umowa Paryska jest pierwszą tego rodzaju i nie byłaby możliwa gdyby nie Unia Europejska. Dziś nadal pokazujemy swoją przywódczość i udowadniamy że razem Unia Europejska może więcej”

Umowa wejdzie w życie 30 dni po podpisaniu ratyfikacji przez 55 krajów stanowiących 55% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Dzięki ratyfikacji Uni Europejskiej umowa wejdzie w życie 7 listopada 2016 roku, podczas konferencji w Marakeszu.

Unia Europejska, która odegrała decyzyjną rolę w budowaniu koalicji przyjęcia porozumienia paryskiego jest światowym liderem w dziedzinie klimatu. Komisja Europejska przedstawiła już wnioski w procesach legislacyjnych w celu realizacji zobowiązań Uni Europejskiej do redukcji emisji gazów o 40% do 2030 roku.

Następne kroki:

Z zatwierdzeniem z dnia 4 października 2016 roku przez Parlament Europejski, rada może oficjalnie przyjąć decyzję. Jednoczesnie państwa czlonkowskie UE indywidualnie ratyfikują umowę Paryską, zgodnie z krajowymi procesami parlamentarnymi.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Źródło zdjęcia: https://climatechange-theneweconomy.com/news-2/
 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku