Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W przyszłym tygodniu ministrowie ds. środowiska w Unii Europejskiej postarają się stawić czoła kompromitującemu opóźnieniu odnośnie ratyfikacji paryskiego porozumienia. W kwestii globalnego ocieplenia owo porozumienie określane jest jako istotny punkt zwrotny, przed którym Europa wzbraniała się od dłuższego czasu, powiedział w środę (21 września) reprezentant Słowacji.

Unia Europejska była głównym autorem sukcesu rozmów klimatycznych, które miały miejsce zeszłorocznej jesieni, jednakże obecnie zwleka w kwestii ratyfikacji grudniowego porozumienia o obniżeniu efektu cieplarnianego oraz utrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza.

Warunkiem, który musi spełnić UE, aby stać się częścią porozumienia jest jednoczesne złożenie ratyfikacji przez Unię oraz wszystkie 28 państw członkowskich przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Na dzień dzisiejszy Słowacja, przewodnicząca obecnie pracami Rady Unii Europejskiej, jest jednym z czterech państw (obok Francji, Węgier oraz Austrii), które w środę ratyfikowały porozumienie.

 

Przyśpieszenie porozumienia wewnątrz Unii Europejskiej

W nadchodzący piątek 30 września ministrowie środowiska będą starali się wypracować konsensus podczas spotkania w Bratysławie odnośnie szybkiej zgody Unii Europejskiej w sprawie zatwierdzenia umowy, bez czekania aż każdy kraj UE z osobna podejmie się ratyfikacji.

Jeśli spotkanie zakończy się oczekiwanym wewnętrznym porozumieniem, w dalszej kolejności będzie ono musiało zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz podpisane przez każdego z przedstawicieli krajów członkowskich. Niemniej jednak owo wewnętrzne porozumienie może wzbudzać sprzeciw Polski, która oczekuje że Unia Europejska przed deklaracją jednogłośnej ratyfikacji dokładnie ustali wpływ paryskiego porozumienia na poszczególne kraje.

 

Unia Europejska opóźnia Chiny oraz Stany Zjednoczone

Wyłącznie kraje które już ratyfikowały porozumienie mają miejsce przy stole obradującym o kształcie i wpływie zasad paryskiego porozumienia w krajach objętych jego postulatami. Paryskie porozumienie ma poparcie w blisko 200 krajach.

21 września 60 krajów, produkujących 47.5% światowej emisji, ratyfikowało porozumienie, w tym: Chiny oraz Stany Zjednoczone, dwaj najwięksi światowi emitenci dwutlenku węgla. Jeśli Unia Europejska, trzeci największy światowy emitent, przyśpieszy ratyfikacje porozumienia, może to być symboliczna wygrana przyczyniająca się do formalnej adopcji porozumienia. Słoweński minister środowiska, Laszlo Solymo, ma nadzieję że decyzja o przyśpieszeniu porozumienia może zostać osiągnięta podczas listopadowego spotkania o klimacie w Maroko.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-wants-to-speed-up-approval-of-paris-climate-deal/

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku