Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W styczniu 2012 roku został opublikowany poradnik na temat możliwości finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wsparcie jest dostępne bezpośrednio lub za pośrednictwem programów zarządzanych na poziomie europejskim krajowym i regionalnym w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Publikacja ma na celu przedstawienie programów europejskich dostępnych dla MŚP w ramach różnych inicjatyw. Poza tym znajdują się w nim krótkie informacje na temat poszczególnych programów.

Informacje na temat inicjatywy oraz przewodnik w języku angielskim dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778&lang=en

Natomiast w Komitecie Regionów trwają intensywne prace nad opinią poświęconą konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2014-2020, w tym intensyfikacji współpracy pomiędzy regionami, miastami i inwestorami. Sprawozdawca opinii – Witold Krochmal uprzejmie prosi o zgłaszanie swoich uwag. Kwestionariusz w języku polskim dostępny pod adresem www.cor.europa.eu/europe2020.

Poniżej link do kwestionariusza w języku angielskim:

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/InvitationtoparticipateintheSurveyonSME-friendlyRegionsandCities.aspx