Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nowa kadencja Komisji Europejskiej rozpocznie się z małym opóźnieniem, jednak jej priorytety są już znane. Europa ma być miejscem pokoju, dobrobytu i jedności. Ma także wyznaczać kierunki rozwoju dla świata, stawiając na cyfryzację i ochronę planety.

Zapowiada się zatem na prawdziwą rewolucję. Nowa Komisja Europejska, już od pierwszych dni swojej kadencji, podejmie konkretne działania w celu wprowadzenia „Europejskiego Zielonego Ładu” i tym samym przeciwdziałania zmianom klimatycznym.  Cel – redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku. Ale to nie wszystko! Do 2050 roku Europa ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. Będzie to największe wyzwanie naszych czasów, wymagające szeregu nowych regulacji.

Europa ma być także kontynentem równych szans, sprawiedliwości i dobrobytu. Gospodarka, która służy ludziom to jedna z obietnic Ursuli von der Leyen, Wsparcie kierowane będzie przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw.  Planuje się również stałe wzmacnianie znaczenia waluty euro poprzez pogłębianie unii gospodarczej i walutowej, jak i konsekwentną realizację europejskiego filaru praw socjalnych.

Europa na miarę ery cyfrowej to z kolei plan dotyczący dalszego, szybkiego rozwoju technologicznego. Nowa Komisja Europejska nie zamierza spoczywać na laurach. Skupi się na opracowywaniu norm dla sieci 5G jak i tworzeniu światowych standardów technologicznych. Ponadto, Unia będzie dążyć  do osiągnięcia suwerenności technologicznej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.       

Wartości europejskie i sprawiedliwość to tematy w których nowa Komisja nie pozostawia miejsca na kompromis – będą pod szczególną ochroną. Unia Europejska w ramach Ochrony Europejskiego Stylu Życia skupi się na monitorowaniu przestrzegania zasad praworządności i egzekwowaniu  przestrzegania prawa. Poziom bezpieczeństwa obywateli UE ma także zostać podniesiony poprzez wzmocnienie granic zewnętrznych Wspólnoty.

Silniejsza pozycja Europy na świecie to kolejny z listy ambitnych celów. Komisja Europejska planuje wdrożyć program otwartego i sprawiedliwego handlu. Zawiązując nowe partnerstwa, będzie maksymalizować zyski płynące ze współpracy. Oczywiście  wszystko z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska.

I jeszcze jedna ważna kwestia. Nowy impuls dla demokracji europejskiej to plan działań angażujących obywateli w tworzenie polityki unijnej. Zachęcając społeczeństwu do udziału w  debatach na temat przyszłości Europy, Komisja podkreśla, że oddolne uwagi, wnioski i apele będą miały realny wpływ na proces tworzenia prawa. Przewiduje się również wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego.

Trzymamy kciuki i czekamy na pierwsze rezultaty!