Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenia dotyczące produkcji żywności ekologicznej.

Rynek produktów organicznych to obroty prawie 20 miliardów euro rocznie (od roku 2008 wzrosły o 8%). Nie jest to więc rynek niszowy.

Wytwarzanie produktów organicznych nastręcza ogromnych trudności zwłaszcza, jeśli sąsiadujące gospodarstwa stosują pestycydy, nie podejmując przy tym środków zapobiegających zanieczyszczaniu gleby w gospodarstwach ekologicznych.

Głównym celem nowego rozporządzenia jest doprowadzenie do rozdzielenia gospodarstw ekologicznych i nieekologicznych, gdyż te drugie, sąsiadując z pierwszymi, mogą nieumyślnie zanieczyszczać glebę, co powoduje przedostawanie się niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym substancji do ich produktów.

Na producentów zostanie nałożony obowiązek dodatkowego badania produktów, a także – w przypadku wykrycia w produkcie niedozwolonych substancji – odpowiednie sankcje.

Pozwoli to na zaspokojenie wzrastającego popytu na produkty organiczne przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej jakości.

We wniosku przedstawiono także propozycję zbiorczego systemu certyfikacji, który ma pomóc małym gospodarstwom rolniczym włączyć się w przepływ towarów. Wzrośnie również eksport produktów organicznych z państw UE.

Producenci żywności będą mieli dwa lub trzy lata na zastosowanie się do nowych przepisów unijnych oraz na zaprzestanie produkcji żywności ekologicznej i nieekologicznej na tym samym terenie. Zmiana ta będzie więc stopniowa, a nie nagła. 

Więcej informacji na temat rozporządzenia

Treść wniosku
Plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku