Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ubiegły rok dobitnie pokazał, że bez otwartych innowacji, otwartej nauki i otwarcia na świat (wizji dla Europy zaprezentowanej przez komisarz Modeasa jeszcze w 2016 roku) nie jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom zielonej i cyfrowej transformacji, budowie odpornych gospodarek czy zdrowotności Europejczyków.

Jak zatem kształtować się będą działania instytucji unijnych wobec wyzwań 2021 roku?

Program Pracy Komisji Europejskiej na 2021 rok przewiduje przejście od strategii do realizacji zadań w obrębie wszystkich sześciu priorytetów politycznych ustalonych na lata 2019-2024, jakimi są: Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, Gospodarka służąca ludziom, Silniejsza pozycja Europy na świecie, Promowanie europejskiego stylu życia oraz Nowy impuls dla demokracji europejskiej. Wśród tegorocznych wyzwań polityki unijnej w zakresie badań naukowych, innowacji oraz edukacji szczególne miejsce zajmują: budowa silniejszej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zapowiedzianej komunikatem KE już we wrześniu 2020 roku oraz przygotowanie programu transformacji szkolnictwa wyższego, który ma być współtworzony w trakcie całego roku w drodze szeroko zakrojonych konsultacji z państwami członkowskimi oraz środowiskiem naukowym. Oczywiście jednym z ważniejszych wydarzeń będzie niewątpliwie uruchomienie dziewiątego programu ramowego w zakresie badań i innowacji w Europie na lata 2021-2027 – Horyzontu Europa.

Z kolei TinkTank Parlamentu Europejskiego (European Parliament Research Service) prezentuje w swoim raporcie 10 issues to watch in 2021 wybrane zagadnienia, które będą kształtowały politykę oraz gospodarkę w bieżącym roku. Wśród analizowanych przez ekspertów tematów znalazły się m.in. unijny plan odbudowy, skuteczna strategia szczepień i sprawiedliwa dystrybucja szczepionek, walka z nierównomiernym dostępem do żywności, przeciwdziałanie nierównościom, wsparcie cyfrowych rozwiązań w procesie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Wraz z początkiem stycznia swoje 6-miesięczne przewodnictwo w Radzie UE objęła Portugalia, która priorytetowo skupiać się będzie na budowaniu odpornej, społecznej, zielonej, cyfrowej oraz globalnej Europy. Więcej o kierunku planowanych działań, którym przyświeca hasło: Czas działać dla sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej odbudowy, przeczytacie Państwo tutaj Jeśli chodzi o wymiar polityki na rzecz badań naukowych i innowacji, głównymi zadaniami, jakie stawia przed sobą obecna prezydencja, jest wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB, ang. ERA) oraz motywowanie państw członkowskich do intensyfikowania badań naukowych i innowacji na poziomie krajowym i regionalnym przy równoczesnym zacieśnieniu współpracy na poziomie europejskim.