Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Poprawki do projektu dyrektywy w sprawie oceny skutków inwestycji publicznych i prywatnych na środowisko wprowadzone przez Komisję Ochrony Środowiska PE zostały przegłosowane przez Parlament Europejski na początku października b.r. Ustalono wspólne stanowisko, według którego poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego z łupków będzie objęte obowiązkową oceną oddziaływania na środowisko. Zaostrzenie przepisów procedury oceny odziaływania na środowisko oznacza, iż objęte nią zostaną nie tylko wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z łupków, ale również ich poszukiwanie. W konsekwencji wpłynie to na zwiększenie kosztów i wydłużenie czasu poszukiwań gazu łupkowego w Polsce, gdyż każdy odwiert będzie musiał być objęty szczegółową procedurą.

Propozycja Parlamentu Europejskiego skonfrontowana zostanie ze stanowiskiem Rady Europejskiej w czasie procedur negocjacyjnych. Wynegocjowana opcja będzie jeszcze podlegać głosowaniu europosłów. Ci bowiem muszą ocenić czy ostateczny kształt regulacji za bardzo nie odbiega od stanowiska, które zostało dziś przyjęte. O zmianę kształtu obecnej regulacji będzie zabiegała Polska, dla której tak wysoko ustawione bariery dla wydobycia gazu łupkowego są bezpodstawne.