Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na szkolenie:

„Indywidualne stypendia wyjazdowe w 7. Programie Ramowym UE – wskazówki jak przygotować wniosek. EURAXESS – europejski portal dla naukowców”

Szkolenie odbędzie się 11 czerwca 2012 r. w Sali 45 Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1 a. Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień związanych z zasadami udziału w 7. Programie Ramowym UE. W trakcie szkolenia będzie można zapoznać się z formalnymi zasadami wypełniania i składania wniosków,poznać kryteria oceny, wskazówki i uwagi ekspertów oceniających projekty indywidualne. Będzie również można uzyskać informacje o ofercie europejskiego portalu dla naukowców – EURAXESS.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną na adres:

programyeuropejskie@univ.gda.pl

do dnia 6 czerwca 2012 r.

Ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Zarządzania Projektami Międzynarodowymi. 

tel. 058-523-24-08

e-mail: programyeuropejskie@univ.gda.pl