Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Czym jest program URBACT?

 

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie

 

W związku z tym URBACT ogłosił swój pierwszy nabór na „Dobre Praktyki URBACT”.

Termin nadsyłania propozycji upływa 31 marca 2017 r.

 

Dlaczego warto aplikować?
 

W tym naborze URBACT zaprasza miasta do przedstawienia swoich dobrych praktyk w ramach zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast, aby:

Wszystkim miastom z dobrymi praktykami, które zostaną wybrane zostanie nadany tytuł „Miasto Dobrej Praktyki URBACT”. Wyróżnienie to będzie nagradzało miasto poszanowaniem i rozpoznawalnością, na które zasługuje w związku z osiągniętymi rezultatami.

Ponadto miasto zostanie objęte specjalnym programem działań promocyjnych i komunikacyjnych promujących to wyróżnienie, wybraną praktykę i historię, która się za nią kryje. Przede wszystkim, we wrześniu 2017 r. zostanie zorganizowany Festiwal Dobrych Praktyk, w którym wezmą udział wszystkie miasta z wybranymi dobrymi praktykami i będą mieć możliwość nawiązania kontaktów z decydentami europejskimi i miejskimi. Zostaną opracowywane także inne materiały, takie jak publikacje, prezentacje, filmy i infografiki, które będą rozpowszechniane wśród praktyków miejskich z całej Europy, tak aby zapewnić, że Wasza historia stanie się dobrze znana.

 

Stając się Miastem Dobrej Praktyki URBACT, miasto będzie miało możliwość stania się orędownikiem zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast podczas wydarzeń i w ramach działań budowania potencjału programu URBACT (warsztaty i konferencje na poziomie programu i projektu), w tym działań będących wkładem do Agendy Miejskiej UE.

Jak aplikować?

 

Aby złożyć wniosek, należy postępować zgodnie z dwuetapową procedurą naboru (poniżej wytyczne):

 

Krok 1

Proces aplikacji jest możliwy za pomocą formularza online, dostępnego tutaj. Gdzie wnioskodawca będzie musiał podać podstawowe informacje i odpowiedzieć na 13 jakościowych pytań, które dostarczą członkom panelu oceniającego niezbędnych informacji na temat jego dobrej praktyki.

 

Krok 2

Na adres mail: goodpracticecall@urbact.eu należy wysłać materiały składające z następujących elementów:
 

OBOWIĄZKOWO:

OPCJONALNIE:

Materiały – krótkie dokumenty, infografiki, filmy itp., które można uznać za istotne w celu przekazania informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym (całość w języku angielskim lub streszczenie w języku angielskim).

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu na wskazany adres mailowy: goodpracticecall@urbact.eu.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć w poniższych linkach:

http://urbact.eu/good-practice-call-difference
http://www.mikolaj.lh.pl/urbact2/images/pdf/Pol-UrbactGoodPracticeCall-Web-170117.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/media/good_practice_call_pres.pdf
http://urbact.eu/good-practice-call-difference

http://urbact.eu/sites/default/files/urbact_supporting_the_re-use_of_good_practice_across_eu_cities.pdf

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń!

Nie czekaj, stań się Miastem Dobrej Praktyki URBACT!