Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Dwa projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za europejskie pieniądze, zostały nagrodzone prestiżowym tytułem Innowatora Roku dla Najlepszych Projektów Samorządowych. Nagrody przyznawane przez Centrum imienia Adama Smitha, w imieniu pomorskiego samorządu odebrał wicemarszałek Ryszard Świński. Za najlepszy projekt infrastrukturalny uznano wdrożenie projektu JESSICA.

Drugą nagrodę Województwo Pomorskie otrzymało za „Najlepszy Projekt Sportowo-Turystyczny – „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego” zrealizowany przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Projekt zakładał m.in. rewitalizację zabytkowej Bramy Wyżynnej w Gdańsku i zaadaptowanie obiektu na Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej. Powstał także regionalny portal turystyczny, w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach Pomorskiego zainstalowano 245 infomatów dotykowych.

(JESSICA to instrument inżynierii finansowej przygotowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który umożliwia wykorzystanie części finansowania ze środków unijnych w postaci zwrotnych inwestycji (pożyczki, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniających się do wzrostu ich atrakcyjności. Główną, innowacyjną ideą wdrażania inicjatywy JESSICA jest współfinansowanie projektów generujących dochód i realizowanych m.in. na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.)

Więcej informacji:

http://www.konkursinnowator.pl/pl/pages/display/9/70