Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk i Komisja Europejska we współpracy z Polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Gospodarki zapraszają na piątą konferencję w ramach Europejskiego Strategicznego Planu w Dziedzinie Technologii Energetycznych (SET-Plan).

 

Konferencja w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2011 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

 

Spotkanie w głównej mierze będzie dotyczyło omówienia kwestii związanych z finansowaniem i szybkim rozwojem niskoemisyjnych technologii energetycznych zawartych w SET-Planie. Dodatkową atrakcją będzie wystawa tych technologii oraz pokaz projektów.

 

Program konferencji i rejestracja są dostępne na stronie: www.setplan2011.pl .

Zgłoszenie udziału w spotkaniu należy zgłosić do 28 października 2011 r.