Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Jak pozyskać środki na badania i rozwój oraz skutecznie je wykorzystać? 9 maja zapraszamy do udziału w seminarium „Kurs na Horyzont! Jak budować regionalne partnerstwa na rzecz innowacji w nowej perspektywie budżetowej”  Spotkanie ma być okazją do zapoznania się najnowszymi trendami w polityce Unii Europejskiej i możliwościami, które pojawiają się podczas dyskusji nad nowym okresem wieloletniego programowania budżetowego Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z inicjatywą „Horyzont 2020”, przybliżone zostaną również formy współpracy jednostek badawczo-naukowych oraz działalność europejskich sieci na rzecz podnoszenia konkurencyjności gospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i produktów.

W programie: Program Horyzont, Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KICs), Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji

9 maja 2013, Gdańsk
sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 Gdańsk

Zgłoszenia należy przesyłać do 6 maja na adres: m.matkowska@pomorskie.eu

Więcej informacji na temat seminarium:
Małgorzata Matkowska m.matkowska@pomorskie.eu tel. 58 32 68 709

Aleksandra Kiełbratowska a.kielbratowska@pomorskie.eu tel. 58 32 68 714

Udział w seminarium jest bezpłatny

 

  

Wydarzenie realizowane w ramach projektu
        „Zielona Europa – zróbmy to razem”