25 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej"

Zebranie odbyło się w Sali „Polskie Niebo” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ze zdalnym udziałem pracowników Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. Obecnych było 20 przedstawicieli członków zwyczajnych i 2 reprezentantów członków wspierających. Szczególnie witamy w naszym gronie nowych samorządowców, wybranych w 2024 roku!
Przyjęto jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2023 r., a Zarząd uzyskał absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. Został uchwalony Plan Pracy i budżet na rok obecny.
Walne zebranie dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2024-2026. Skład nowego Zarządu jest następujący: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Wioleta Strzemkowska-Konkolewska – Starosta Powiatu Starogardzkiego, Iwona Formela – Wicestarosta Powiatu Kartuskiego, Piotr Wittbrodt – Wiceburmistrz Rumi, Bartosz Gwóźdź-Sproketowski – Wiceburmistrz Ustki. Do Komisji Rewizyjnej wybrane zostały: Janina Wilkos-Gad (Gmina Miejska Pruszcz Gdański), Agnieszka Siebert (Gmina Miejska Puck), Monika Wolik-Litwin (powiat kościerski).
Zostały również wręczone nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla 7 i 8 klas. 20-lecie powstania Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” uczciliśmy pysznym tortem.
Dziękujemy członkom za kolejny rok współpracy. Zapraszamy do jeszcze większej aktywności, inicjowania wspólnych działań i zgłaszania swoich pomysłów, propozycji oraz inicjatyw.