13 maja 2022 r. w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SPUE

Na posiedzeniu w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku podsumowano działalność za 2021 rok, zatwierdzono sprawozdanie finansowe, udzielono absolutorium Zarządowi i zatwierdzono plan pracy oraz budżet na 2022 rok.

Wybrano nowy Zarząd na dwuletnią kadencję:
– Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego – Przewodniczący Zarządu;
– Hanna Pruchniewska, Burmistrz Pucka;
– Piotr Wittbrodt, Zastępca Burmistrza Rumi;
– Wiesław Wosiak , Wicestarosta Kwidzyński.
Wybrano także nową Komisję Rewizyjną:
– Iwona Formela, Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego;
– Janina Wilkos-Gad, Kierownik Referatu Współpracy i Promocji Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego;
– Maciej Buczkowski, Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Gdańska.