Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

24 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” pod przewodnictwem Pana Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Przewodniczącego Zarządu SPUE. Było to „historyczne” wydarzenie, gdyż po raz pierwszy odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Zoom.
Członkowie przyjęli jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, członkowie jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za działalność w 2019 roku i zatwierdzili budżet proponowany przez Zarząd na 2020 rok.

Pani Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli Anna Drążek przedstawiła Plan Działania Stowarzyszenia na 2020 rok. Z powodu Pandemii SARS-CoV-2 ten rok będzie inny niż poprzednie. Musieliśmy odwołać i przełożyć zaplanowane wizyty studyjne w Brukseli, debaty i konferencje w regionie, konkursy dla młodzieży i inne aktywności przeznaczone dla naszych członków. Jednocześnie dostosowaliśmy się do nowej sytuacji i rozpoczęliśmy cykl wydarzeń online pt. „Unijni eksperci dla Pomorza”. Są to zdalne spotkania członków SPUE z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli, członkami zespołu Team Europe (przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie) oraz innymi ekspertami z różnych, ważnych dla dzisiejszej Unii Europejskiej obszarów. Będziemy z jednej strony przkazywali wiedzę na temat polityk, priorytetów i działań Unii Europejskiej, a z drugiej zaprosimy do debaty i zadawania pytań, wymiany doświadczeń i poglądów oraz integracji i zacieśniania współpracy naszych członków.

Pan Marszałek Struk przedstawił nowego Pełnomocnika Zarządu SPUE, którym została p. Monika Pochroń-Frankowska, Kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego. Podziękował jednocześnie p. Krystynie Wróblewskiej, która była Pełnomocnikiem Zarządu od 2004 r. za jej wieloletnią i pełną zaangażowania pracę na rzecz SPUE. Pani Wróblewska również podziękowała Panu Marszałkowi, członkom Stowarzyszenia i pracownikom SPUE za współpracę i życzyła sukcesów nowej Pani Pełnomocnik.

Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

Do Zarządu obok Przewodniczącego p. Mieczysława Struka (Przewodniczącym na mocy Statutu SPUE jest zawsze Marszałek Województwa Pomorskiego) weszli:
p. Marta Makuch, Wiceprezydent Miasta Słupska (dotychczasowa Wiceprzewodnicząca Zarządu),
p. Kaziemierz Chyła, Starosta Starogardzki (dotychczasowy Członek Zarządu),
p. Aleksander Gappa, Starosta Człuchowski (dotychczasowy Członek Zarządu),
p. Hanna Pruchniewska, Burmistrz Pucka, 
p. Rafał Kuligowski, Wicewójt Gminy Kobylnica.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:
p. Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, Wiceburmistrz Ustki (dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej),
p. Iwona Formela, Etatowy Członek Zarządu powiatu kartuskiego,
p. Maciej Buczkowski, Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Gdańska.  

Następnie p. Przewodniczący poinformował o dyskusji Zarządu dot. zmiany wysokości składek członkowskich, przedstawił informację dotyczącą propozycji zmian i złożoność problemu. Zaproponował trzy scenariusze dotyczące nowych stawek składek członkowskich i poprosił członków o rozważenie podwyżki składek o 10%, o którą wnioskował członek Zarządu p. Kazimierz Chyła. Poinformował, że do tej kwestii Zarząd powróci na kolejnym posiedzeniu jesienią, po zasięgnięciu opinii członków SPUE.