31 maja 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej"

W sali Polskie Niebo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku zebrali się przedstawiciele Członków Zwyczajnych i Wspierających SPUE. Obradom przewodniczył p. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Przewodniczący Zarządu. Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za 2022 rok, planem pracy i budżetem na rok 2023. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium za 2022 rok. Podkreślono konieczność dalszej pracy SPUE z młodzieżą w kontekście edukacji europejskiej i obywatelskiej. Członkowie zostali zaproszeni do udziału w kolejnych wydarzeniach unijnych organizowanych przez SPUE, w tym wizytach studyjnych w Brukseli oraz webinariach tematycznych. W naszym gronie przywitaliśmy przedstawicieli nowych członków: Gminy Cedry Wielkie i Gminy Szemud.