Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zapraszamy na warsztat dotyczący niebieskiego wzrostu na 7 Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się 8-9 listopada br. w Sztokholmie. Jednym z panelistów będzie Steffen Lüsse, reprezentujący projekt #SmartBlueRegions.

Tegoroczne forum (One Region, One Future – Vision 2030 for the Baltic Sea Region) oferuje ok. 40 paneli, warsztatów i spotkań o różnorodnej tematyce ukierunkowanych na dyskusje o przyszłości regionu. Dyskusje będą dotyczyć rozwoju gospodarczego, połączeń transportowych, sektorów kreatywnych, ochrony środowiska, zmian klimatycznych, przedsiębiorczości młodych, biogospodarki, morskiego planowania przestrzennego i wielu innych zagadnień.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Forum SUE RMB:http://www.strategyforum2016.eu/
#eusbsr #bluegrowth #smartblueregions