Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 28.02.2017 w Rydze, na Łotwie odbył się warsztat roboczy w ramach grupy działań projektowych 4.1 w projekcie Smart Blue Regions. Partnerzy z sześciu krajów rozmawiali na temat definicji najważniejszych pojęć związanych z niebieskim wzrostem, aby wypracować wspólne – ogólnobałtyckie rozwiązanie (słownik terminów), które zostanie zastosowane we wszystkich dokumentach projektowych skierowanych do licznych interesariuszy projektu związanych ze strategiami RIS3.
W trakcie warsztatu omówiono także nadchodzące spotkania – z przedsiebiorcami i administracją publiczną w Tallinie w dniach 23-24 marca oraz kolejne spotkanie partnerskie połączone ze spotkaniem z przedstawicielami tzw. MA Network w dniach 25-27 kwietnia w Malmo, w Szwecji.