Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 15 maja w Brukseli odbędą się warsztaty: „Wchodząc do morza – nowe dane w kwestii rozwoju terytorialnego oraz szanse i zagrożenia dla mórz europejskich i regionów nadmorskich”. Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat interakcji obszarów morskich i lądowych w obrębie sześciu europejskich mórz. W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane nowe możliwości rozwoju. Ukazane będą także wyzwania dotyczące europejskich obszarów morskich. Strony zainteresowane mogą wykorzystać tego rodzaju informacje do opracowania zarówno przyszłych programów funduszy strukturalnych, jak i innych strategii rozwoju.

Istotne jest również, że jednym z tematów spotkań będzie regionalne spojrzenie na europejskie obszary morskie, co ma niebagatelne znaczenie dla przyszłych możliwości otrzymywania dofinansowania z Unii Europejskiej.

Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób, w szczególności dla praktyków oraz ekspertów.

Termin rejestracji upływa 24 kwietnia 2013 r. o godz. 14.00.

 Źródło: http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Workshops/workshop130515.html