Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach Dni Otwartych pn. Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli (12-15 października 2015 roku) odbędą się warsztaty dotyczące Polityki Spójności Unii Europejskiej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Komisja Europejska pokryje koszty podróży i zakwaterowania (3-4 noce) dla uczestników, którzy zostaną wybrani przez Stowarzyszenie Studiów Regionalnych (Regional Studies Association – RSA). Aby dostać się warsztaty należy wysłać formularz aplikacyjny wraz ze streszczeniem artykułu oraz innymi wymaganymi dokumentami. Warsztaty przeznaczone są dla wybranych doktorantów i młodych badaczy (5 lat od obrony doktoratu) z krajów UE.

Główne cele warsztatów:

zaprezentowanie ostatnich badań dot. rozwoju regionalnego i rozwoju miast w Europie oraz Polityki Spójności UE;

wymiana poglądów między doktorantami, badaczami, politykami i wykładowcami;

umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy uczestnikami z rożnych krajów oraz instytucji i uczelni europejskich;

podniesienie świadomości i zrozumienia dla potencjału badawczego Polityki Spójności Unii Europejskie.

W programie znajdą się: wykłady, debaty, sesje networkingowe, sesja „world cafe”.

 

Termin aplikacji w Stowarzyszeniu Studiów Regionalnych (Regional Studies Association – RSA) mija 5 maja br. Dokumenty aplikacyjne należy wysłać do 5 maja br. na adres: daniela.carl@regionalstudies.org.

Zgłoszenie musi zawierać:

wypełniony formularz aplikacyjny;

dokument potwierdzający, że aplikujący jest doktorantem lub ukończył studia doktoranckie w przeciągu ostatnich 5 lat;

dokument z jednej z cenionych instytucji akademickich potwierdzający, że aplikujący jest studentem studiów doktoranckich i/lub że pracuje w jednej z tych instytucji;

szkic artykułu (1000 słów);

deklarację zainteresowania kursem;

opis wpływu jakiego uczestnik oczekuje od uczestnictwa w warsztatach;

list polecającego z uczelni.

Szkic artykułu powinien dotyczyć jednego z tematów:

Polityka Spójności Unii Europejskiej oraz Strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Związki instytucjonalne, administracja a Polityka Spójności Unii Europejskiej;

Miejsca i przestrzenie: wkład Polityki Spójności Unii Europejskiej w zintegrowany rozwój terytorialny miast i wsi.

Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie 26 maja br. i zostaną poproszeni o przesłanie pełnego artykułu ( max. 3000 słów) do RSA w terminie do 7 września br.

Więcej informacji: http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/open-days-2015-master-class

Zachęcamy do aplikowania i życzymy powodzenia!